Information on the financial aspects of treatment in Poland:
 
http://en.poland.gov.pl/Medical,Care,6079.html
 
 

Cross-border healthcare: patients’ rights:

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/sp0002_en.htm

 

Här kan du läsa om vad som händer om du blir sjuk när du reser, arbetar eller bor utomlands.
Beställ EU-kort inför en utlandsresa:

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands