Cross-border healthcare: patients’ rights: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/sp0002_en.htm

 

Här kan du läsa om vad som händer om du blir sjuk när du reser, arbetar eller bor utomlands. Beställ EU-kort inför en utlandsresa: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands